ติวเตอร์เต้

ธรรมศาสตร์

เต้
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สามชุกรัตนโภคาราม
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทศวกรรมศาสตร์
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมต้น-ปลาย
สร้างความเข้าใจเนื้อหา โดยการเรียนรู้จากการทำโจทก์
มีคุณพ่อเป็นอาจารย์ อาชีพครูเป็นอาชีพที่ชอบและใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็ก
ชอบติวหนังสือให้เพื่อนมาเสมอตั้งแต่ประถมศึกษา
ด้วยความที่มีพี่น้อง(หลาน)หลายคน ทำให้มีโอกาสสอนการบ้านน้อง ในเนื้อหาระดับ ประถม มัธยมต้น-ปลาย อย่างสม่ำเสมอ จนถึงทุกวัันนี้
การ Presentation
รับงานสอน เสาร์ – อาทิตย์ ย่านปทุมธานี ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์