ติวเตอร์เต

ธรรมศาสตร์

เต
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
สายศิลป์ – คำนวณ
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ม.ธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
การเงิน
คณิตศาสตร์ม.ต้น-ม.ปลาย
ให้ความเป็นกันเอง
สอนมา 3 ปีแล้ว