ติวเตอร์เฟิส

จุฬาลงกรณ์

 

เฟิส
ชาย
มหิดลวิทยานุสรณ์
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหิดล
วิทยาศาสตร์
เคมี
ระดับปริญญาโท
จุฬา
วิทยาศาสตร์
เคมี ม.ปลาย อันนี้ถนัดมาก

วิทย์ ม.ต้น อันนี้สอนได้

แล้วแต่เด็กครับ ไม่แน่นอน แต่จะไม่เน้นจำ ไม่เน้นท่อง เอาพื้นฐานแน่นๆแทน สนุกสนาน
ห้าปี สอนประจำอยู่ที่ เคมีก้า สามย่าน

เคยสอนแทนอาจารย์ประจำที่ อำนวยศิลป์

ดนตรี