ติวเตอร์เม

จุฬาลงกรณ์

เม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เขมะสิริอนุสสรณ์
สายศิลป์ – คำนวณ
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชี
บัญชี
คณิตศาสตร์ และภาษอังกฤษ อนุบาล-ม.6
เข้าใขง่าย เป็นกันเอง
ภาษาอังกฤษ ป.6 inter

เลข ม.6