ติวเตอร์เหมย

มหิดล

เหมย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เฉลิมพระเกียรติฯ
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหิดล
วิทยาศาสตร์
เคมี
วิทย์ คณิต ทั้งประถมและมัธยม
ง่ายๆ เน้นเด็กเป็นหลัก
สอนเคมี ม.ปลาย

สอนคณิต ป.5 ม.6