ติวเตอร์แซม

เกษตรศาสตร์

แซม
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
อุตสาหการ
ง่ายกระชับเข้าใจเร็ว ใจดีด้วย
1 สอนคณิตศาสตร์ ม 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

2 สอนคณิตศาสตร์ ม 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

3 สอนคณิตศาสตร์ ม 3 โรงเรียนเซนค์คาเบียล

4 สอนคณิตศาสตร์ ม 4 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

5 สอนคณิตศาสตร์ ม 5 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน