ติวเตอร์แต้ว

ธรรมศาสตร์

สกาวตรี
ประจำวงษ์
แต้ว
หญิง
ปทุมธานี
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โยธินบูรณะ
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สิ่งเเวดล้อม
ภาษาอังกฤษ ประถม-มัธยม
ทั้งเดี่ยวเเละกลุ่ม
พูดภาษาอังกฤษได้ดี ร้องเพลง