ติวเตอร์แหม่ม

จุฬาลงกรณ์

แหม่ม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
เคมี ภาคอินเตอร์
คณิตศาสตร์, เคมี, อังกฤษ

ม.ต้น-มหาวิทยาลัย

สอนเป็นกันเอง เฮฮา สนุกสนาน

เน้นการประยุกต์เทคนิคไปใช้ในโจทย์

สอน Calculus1 ม.ธรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์ สอน SAT American school

สอน CU-AAT American school

สอน SAT กรุงเทพคริสเตียน

สอน TOEIC พนักงานบริษัท

เป่า Trumpet