ติวเตอร์แอน

ธรรมศาสตร์

แอน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อัสสัมชัญคอนแวนต์
สายศิลป์ – คำนวณ
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิรินธร
Management Technology
ภาษาอังกฤษทุกระดับ tu-get(700คะแนน)
สอนสนุก เป็นกันเองจร้า แต่อัดเนื้อหาให้เยอะเเละใช้ประโยชน์ได้จริงจร้า