ติวเตอร์โบ

มหิดล

โบ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วัดนวลนรดิศ
สายวิทย์ – คณิต
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหิดล
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวเคมี
คณิตศาสตร์ ประถม มัธยม

วิทยาศาสตร์ ประถม มัธยมต้น

เน้นความเข้าใจมากกว่าท่องจำ
– คณิตศาสตร์ ม.2 EP โพธิสาร

– คณิตศาสตร์ ม.3 หลักสูตรสองภาษา สารสาสน์วิเทศธนบุรี

– คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.1 ศึกษานารี

– คณิตศาสตร์ ป.5 เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์

– คณิตศาสตร์ ม.6 วัดนวลนรดิศ

– คณิตศาสตร์ ม.4 สวนกุหลาบ

– คณิตศาสตร์ ม.3 Gifted ราชบอพิตร