ติวเตอร์โบ

จุฬาลงกรณ์

โบ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายศิลป์ – คำนวณ
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชี BBA
International Business
ภาษาอังกฤษ ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย เตรียมสอบ
เน้นความเข้าใจ สามารถใช้ได้จริง
รับสอนตามบ้านวิชาภาษาอังกฤษมา 3 ปี