ติวเตอร์โม

ธรรมศาสตร์

โม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สายศิลป์ – ภาษา
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
รัฐศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ภาษาเสปน ภาษาไทย สังคม

ตั้งแต่ประถมถึงมัธยมปลาย

แล้วแต่ผู้เรียน