ติวเตอร์boomblimp

ธรรมศาสตร์

boomblimp
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิตฯ พระนคร
สายศิลป์ – คำนวณ
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ธรรมศาสตร์
รัฐศาสตร์
การระหว่างประเทศ
ทุกวิชา
เน้นให้น้องเข้าใจ และปรับการสอนตามที่เหมาะสมกับผู้เรียน
-สอนพิเศษนานกว่าสองปี
ภาษาสเปน